Společnost APC Consulting s.r.o. se zabývá organizací výběrových řízení, organizačním a administrativním zajištěním zadávání veřejných zakázek a služeb, vč. poskytování veškerého právního servisu a konzultace k problematice zadávání veřejných zakázek. Obstarává kompletní realizaci od přípravy zadání až po vyhotovení příslušné dokumentace, která podléhá kontrole orgánů dohledu. Společnost zabezpečuje i zpětnou kontrolu probíhajících, resp. již realizovaných zadání veřejných zakázek.

Team pracovníků APC Consulting s.r.o., zabývající se výhradně činností administrace a přípravy výběrových řízení je velmi zkušený a vysoce kvalifikovaný, což dokládá i přehled dosud realizovaných zakázek.

Hlavní realizační činností společnosti je organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vč. plného právního servisu a konsultační podpory.

APC Consulting s.r.o., Příční 4, 750 02, Přerov